Informacije

Detalji tvrtke i osnivača

Tvrtka BizCoords j.d.o.o. je osnovana osnivačkim aktom izjave o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 07.04.2021. godine na trgovačkom sudu u Zagrebu.

Detalji tvrtke
Naziv:
BizCoords j.d.o.o.
Sjedište:
Miramarska cesta 107, 10 000 Zagreb
OIB:
HR 37706233216
Žiro račun:
Detalji osnivača
Ime i prezime:
Ivan Jašinski
OIB:
HR 26942488251